Nybygg:

Nybygg betyr oppføring av et nytt hus eller en bolig. 

Vi kan påta oss alt arbeidet fra selve prosjekteringen til selve byggearbeidene på huset.