Tilbygg:

Tilbygg av boliger og hus i Stange og Hamar er et av våre fokusområder. Tilbygg av hus betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en allerede eksisterende bygningskonskonstruksjon. Tilbygg er definert som en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig.

Tilbygg er forskjellig fra påbygg. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter. Vi ordner alt av søking og tegning for tilbygg og på bygg.